KOORDINAATORITE KOHTUMINE BUDAPESTIS, UNGARIS


11.-13. OKTOOBER HÄÄDEMEESTE KESKKOOLI ÕPETAJAD BUDAPESTIS, UNGARIS


Külastasime 11.-13. oktoobril Budapesti Körösi Csoma Sándor’i nimelist keskkooli. Kooli esindaja korraldas partnerkoolide koordinaatorite kokkusaamise Erasmus+ projekti raames, et arutada läbi koostöövormid ja kokku leppida järgnevate kohtumiste tingimustes. Antud projekti teemaks on rahvaste traditsioonid ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine nende tutvustamisel.

Kolm päeva olid täis erinevaid vestlusringe, lisaks tutvusime kohaliku kooli ja selle töökorraldusega ning oli ka lühike IT-alane õpe. Otsisime erinevate rahvuste ja nende traditioonide vahel ühisosa ning nii mõnigi arutelu kujunes väga huvitavaks ja rikastavaks.

Körösi koolis õpib 900 õpilast, õpetajaid on 100-ringis, koolis on kaks arvutiklassi, muusikas üldõppeklass, lisaks pilliõpe. Koolil on eraldi algklassidemaja, kus torkas silma õpperuum erivajadustega õpilastele koos vajalike õppevahenditega. Majas on ka väike saal, mis on mõeldud vahetunnis mängimiseks ning liikumistundide läbiviimiseks.

Erasmus+ projektis osaleb kuus riiki: Ungari, Soome, Portugal, Poola, Inglismaa, Eesti. Leppisime kokku kohtumiste kuupäevad ja vaatasime üle, milliseid rahvatraditsioone iga maa teistele tutvustab.

Projekt kestab kolm aastat ning meie osa selles on tutvustada teistele partnerkoolide esindajatele oma vastlapäevatraditsioone (veebruar, 2020). Sel õppeaastal ootavad ees visiidid Soome ja Ungarisse.

Ungari uhkus Budapest, mida peetakse üheks Euroopa kauneimaks linnaks, võttis meid vastu hea seltskonna ja päikeseliste suveilmadega. Enne kojusõitu õnnestus kiirelt väisata linna olulisi vaatamisväärsusi nagu näiteks Kangelaste väljak, Buda loss, Lossimägi, mis kõrgub Doonau kohal ja kust avaneb vaade Vabadussambale ning ilusale parlamendihoonele.

Memorandum

Minoret Miisna ja Rene Kurm

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar